top of page
 • Forfatterens bildeElisabeth Henriksson

Svangerskapshelse- hva skal til for å kunne gjennomføre et svangerskap?

Oppdatert: 23. jan. 2023

De fleste tror at det er selve befruktningen som er mest utfordrende når et par skal bli gravid. Studier viser at det er reisen etter befruktningen som er mest utfordrende. Det er større problemer med spontanabort lengre ut i svangerskapet enn at befruktet egg ikke fester seg. Forskningen peker nå på at årsaken til at kvinner oftere rammes av spontanaborter kan skyldes at egget omsetter for lite energi som kreves for å dele sine kromosomer korrekt gjennom svangerskapet. Likevel legges det mye penger, energi og diskusjon om selve befruktningen og at egget skal feste seg. Les innlegget og lær om det befruktede egget (embryoets) lange maraton mot å bli en baby og hva kvinnen og mannen bør gjøre for å øke sjansene for at det overlever utviklingen inne i livmoren i 9 måneder.Vitenskapen om eggkvalitet

Når et embryo skal modne eller endelig har festet seg, skal det dele seg og vokse til et foster. Dette er et antall tøffe uker som kan beskrives som et maraton som det skal overleve inne i kvinnens kropp. De fleste embryoene overlever ikke dette uten stopper opp med å modne. Nesten alle egg dør før kvinnen vet om at hun er gravid. 1 av 3 egg overlever. De fleste tror at det er selve befruktningen som er utfodrende for å bli gravid, men det er reisen videre som er mest utfordrende. I virkeligheten er det eggkvaliteten som spiller en kritisk rolle for hvor lang tid paret bruker for å bli gravide. Det er også kritisk for kvinnen skal være i stand til å fullføre et svangerskap. Hemmeligheten ligger i egget sitt DNA.[1, 2, 3 ]


Det viser seg at de kvinner som har flest spontanaborter også har kromosom abnormaliteter. Ved en feil i kromosomene er det mindre sjanse for at embryoet utvikler seg normalt og at kvinnen kan fullføre svangerskapet. Spontanaborter dessverre veldig vanlig og skjer i 10-15 prosent av alle oppdagede graviditeter. Uansett skjer de fleste spontanabortene blir ikke oppdaget fordi de skjer før dag 5 og da før kvinnen vet at hun var gravid. Slike spontanaborter står for 70 prosent av tilfellene. De fleste blir ekstra nedstemt noen dager etter uoppdaget spontanabort. [4, 5, 6, 7, 8,9]
Kromosomfeil viktig ved spontanabborter

Kromosomfeil som årsak til spontanabort er den vanligste årsaken. En studie fra Japan med 500 kvinner viste at 41 prosent av alle spontanaborter hos fosteret var kromosomfeil mens resten av kjente årsaker sammen stod for 30 prosent. Andre studier på tidlige spontanaborter visste at kromosomfeil stod for halvparten av tilfellene. Hos kvinner over 40 år har halvparten av eggene feil på kromosomene. Det finnes studier som viser at det kan ligge på opp mot 70-80 prosent. Nå viser studier at kvinner under 35 har vist tendens til å ha ca en fjerdedel dårlige eggreserver. Dette trenger ikke å påvirke deg negativt hvis kvinnen er ellers sunn, aktiv og ikke har andre fertilitetsproblemer. [3,7, 10, 11, 12]Hva øker sjansen for kromosomfeil?

For det meste kommer feilen fra egget heller enn spermiene. Unge kvinner med god helse kan ha en bra mengde egg men ha feil antall kromosomer. Disse feilene vil øke i omfang jo eldre man blir. Dette er hvorfor spontanaborter er mer vanlig hos eldre kvinner over 40 år. Men dette betyr ikke at det er umulig å bli gravid og gjennomføre en graviditet. [10,11]

For å sikre at et egg modner riktig og ikke utvikler kromosomfeil kreves det enorme mengder med energi. Du kan se egget som en fabrikk som må ha alle viktige makrostoffer som fett, karbohydrater, protein men også vitaminer, mineraler, for å kunne utvikle egget til en baby. Inne i fabrikken sitter motoren “mitokondriene” som lager energi til eggcellen. Mitokondrier finnes i nesten alle celler i kroppen og skal konvertere stoffer til energi (ATP) som cellen kan bruke. ATP er kritisk for et liv. Det aktiverer muskler, setter i gang enzymer og gir energi til nervesignaler som igjen signaliserer til alle organer. [10,11,12, 13, ]

Egget må siden gjennomføre en nøyaktig prosess av deling og utslipp av kromosom-kopier. Om denne prosessen går feil vil egget ha feil antall kromosomer. Et slikt egg har vanskeligheter for å bli befruktet eller få vanskeligheter med å utvikles fra embryo og risikerer å bli ødelagt av kroppen. (spontanabort) [14]Hva er mitokondrier og hvorfor de viktig for fertiliteten?

De fleste vet at mitokondrier fungerer som en maskin som omsetter energi i kroppen. De er inne i cellen og tar hånd om karbohydrater, fett og protein og gjør dem til energi (ATP) med eller uten oksygen. Vitenskapen indikerer at vi må ha sunne mitokondrier for å kunne ha sunne egg og sunne embryoer. Når vi blir eldre blir mitokondriene skadet og mindre effektiv til å produsere energi. Denne nedgangen i omsettelse av energi vil påvirke din aldringsprosess negativt gjennom hele kroppen, men spesielt i våre eggceller.


Årsaken til at kvinner oftere rammes av spontanaborter som eldre kvinne, kan skyldes at egget omsetter for lite energi som kreves for å dele sine kromosomer korrekt. Det finnes nå en mengde med studier som viser at kvinner med utmattelse eller ME diagnose er mer utsatt for å få spontanaborter. Studiene peker på at kvinnen må ha sunne mitokondrier som omsetter nok energi for at eggene skal kunne dele sine kromosomer riktig og igjen kunne fullføre et svangerskap [10,11,12, 16]Kan tilskuddet Q10 støtte mitokondrienes helse og energi-omsettelse?

Q10 er et stoff som finnes i alle celler i din kropp. Oppgaven til Q10 er å støtte energiproduksjonen i kroppen. Den flytter elektroner mellom molekyler som lager elektrisk energi inne i cellen. Dette kalles for ATP som er brenselet for alle kroppens celler. Q10 er også en antioksidant som kan gjenvinne vitamin E men kan også forbedre helsen til dine eggceller. [17, 18]


Dr. Yaakov Bentov, en fertilitetsekspert skriver at det må finnes energi inne i eggcellene for å kunne modne eggceller, støtte bfruktningen men også for å kunne fullføre et svangerskap. I en studie fra 2018 prøvde forskere å stimulere egghelsen før IVF forsøk med Q10. I studien viste at kvinner som tok coQ10, ble flere egg befruktet og de fant flere sunne embryo. Den store forskjellen var også at bare 8 prosent fikk spontanabort mens de uten var oppe i 23 prosent. De med Q10 tilskudd hadde også langt flere eggreserver og kunne fryse inn flere embryoer enn kontrollgruppen. Det var også få kromosomfeil i spontanabortene til Q10 gruppen.


Q10 tilskudd har altså vist i studier for å redusere kromosomfeil, spesielt om paret begynner med tilskudd flere måneder før de prøver å bli gravid. Hvorfor er det viktig å ta det før? Jo fordi kromosomfeil hos eggene ikke blir akkumulert gjennom hele livet men oppstår 3,4 måneder før akkurat dette egget slipper i en eggløsning. Før dette egget slipper, må egget gjennomgå en forandring, vokse i størrelse og begynner å produsere energi. [19,20, 21,22, 23]

Hva ødelegger for mitokondriene og deres energiproduksjon?

Gjennom å støtte energiproduksjonen, før man prøver å bli gravid kan man øke sjansene for å bli gravid og fullføre svangerskapet. Men hva kan være med å redusere mulighetene? Studier viser at man må være forsiktig med plast, sprøytemidler, giftige hygieneprodukter(deo, shampoo, spray, parfyme, etc), Dette kan være med på å redusere risikoen for kromosomfeil og dermed redusere risikoen for tidlige spontanaborter. De mest alvorligste giftene vi må beskytte oss fra er BPA i plast. Et bedre alternativ er å bruke stålprodukter i hverdagen. [24, 25, 26]

Lite energi & maskert dårlig tarm ved ufrivillig barnløshet

1 av 4 kommer å få eller har problemer med fordøyelsen. Dette har avgjørende effekter fro å kunne redusere kromosomfeil ved et svangerskap. Mange pasienter kommer til oss uten merkbare problemer med tarmen. Nesten 50 prosent av våre pasienter vet ikke om at de har en tarm i ubalanse som påvirker dem sin fertilitet. Vi kaller det maskert "dårlig tarm” og på fagspråk tarmdysbiose.


For å ta opp alle næringsstoffer gjennom tarmen må vi a sunne tarmtotter. En sunn tarm gjør at vi kan omsette mer energi i våre mitokondrier og som kan påvirke celledelingen i en svangerskap. Forklaringen ligger i at vårt tarmbiota(tarmbakterier) kommuniserer med våre mitokondrier. Tarmbakteriene kan f eks produsere melkesyre som kan brukes av mitokondriene som brensel. De kan også lage fettsyrer som smørsyre og acetat som kan gi næring til tarmens celler- tarmtotter. Tarmtottene kan produsere et stoff som heter Urolithins som forbedrer miljøet for mitokondriene slik at de lettere kan produsere energi. Det forbedrer helsen til mitokondriene. Tarmtottene kan også påvirke hvordan næringsstoffer blir ført inn i mitokondriene og bli gjort om til energi. Dette gjør at kroppen lettere gjør om maten til energi og mindre til kroppsfett. [27, 28, 29]


Les mer om Tarmdysbiose eller SIBO som er vanlig ved infertilitet.


Er du klar for utrede din fertilitet?

Jeg har et tverrfaglig samarbeid rundt fertilitet med gynekologer, akupunktører, funksjonell medisinsk lege og andre.


Forfattere

Ernæringsterapeut

Elisabeth Henriksson

Referanser:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5443340/

 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307192/

 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22661547/

 4. https://www.advancedfertility.com/age-eggs-chromosomes.htm

 5. https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=90&ContentID=P02126

 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17911163/

 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22796359/

 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12206468/

 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19224361/

 10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21115270/

 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21493685/

 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19050929/

 13. https://www.researchgate.net/publication/26791950_The_use_of_mitochondrial_nutrient_to_improve_the_outcome_of_infertility_treatment_in_older_patients

 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6087828/

 15. https://sml.snl.no/mitokondrie

 16. https://mitochondrialdiseasenews.com/2018/08/10/women-with-mitochondrial-disease-dysfunction-more-prone-to-pregnancy-complications/

 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23627788/

 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17482888

 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29587861/

 20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24987272/

 21. https://www.centerforhumanreprod.com/fertility/new-york-fertility-center-receives-second-dhea-patent-for-use-in-female-infertility-and-reduction-of-chromosomal-abnormalities-in-embryos/

 22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16500323/

 23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17485248/

 24. https://www.yourfertility.org.au/sites/default/files/2018-08/How_to_avoid_chemicals_that_can_reduce_fertility.pdf

 25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12676084/

 26. https://academic.oup.com/biolreprod/article/83/Suppl_1/311/2955641

 27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18824263/

 28. https://www.nature.com/articles/s41467-020-16423-1

 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30390412/Comments


Bli kunde hos meg idag og start din helsereise!

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Øvre storgate -6, 3018 Drammen   post@elizaklinikken.com   Mobil 451 06 044

bottom of page