top of page

Genetikk

Før du tar beslutningen om å gjennomføre en DNA-test, kan det være klokt å familiære deg med noen sentrale begreper innen DNA-feltet.

Dette vil ikke bare hjelpe deg med å bedre forstå resultatene fra din DNA-test, men det vil også øke den overordnede verdien av å gjennomføre en slik test.

Hva er gene variasjoner og SNP?

Hos alle mennesker finnes det variasjoner i den genetiske koden, og det er nettopp dette som gjør oss unike. Et eksempel på genetisk variasjon er at "bokstaver" kan bli byttet ut med andre "bokstaver". Disse variasjonene kan resultere i ulik produksjon av proteiner i kroppen. For eksempel kan en "C" bli endret til en "G" i den genetiske koden. Når en enkelt genetisk "bokstav" varierer, blir dette referert til som "enkeltnukleotidpolymorfi", forkortet SNP og ofte uttalt som "snipp".

Er alle genvarianter/SNP farlige?

Generelt sett bør ikke variasjoner eller SNP betraktes som verken gode eller dårlige. Genetiske variasjoner representerer kun endringer i den genetiske koden. Essensen ligger i å vite hvilke SNP-varianter du har, slik at du kan ta optimale livsstilsvalg.

Hva er gener?

Gener utgjør segmenter av ditt DNA som inneholder de nødvendige instruksjonene for kroppen din til å produsere tusenvis av proteiner som er essensielle for dens funksjon. Hvert enkelt gen er sammensatt av kombinasjoner av bokstaver som utgjør en kritisk kode. Denne koden gir kroppen din instruksjoner om hvordan den skal lage proteinene som er avgjørende for riktig utvikling og funksjon i kroppen.

Definisjon av genomikk

Genomikk er studiet av organismers genom. Dette inkluderer DNA-sekvensering samt en bredere kartlegging av gener med fokus på deres funksjoner, plasseringer på genomet, variasjoner og interaksjoner. Vanligvis faller studier av enkeltgener utenfor omfanget av genomikk, selv om informasjon om enkeltgener ofte blir benyttet i genomiske undersøkelser.

Jeg har utdanning innen nutrigenomikk, som handler om hvordan næring påvirker genuttrykket ditt.

                    Genomikk

 

I den foregående delen om "Genetikk" får du en rask introduksjon til hvordan genetikken og tilhørende SNP-varianter kan påvirke kroppens produksjon av proteiner eller enzymer.

I motsetning til genetikk, påvirker genomikken – med sine næringsstoffer – dine gener og deres genuttrykk.

Når ernæring påvirker gener, blir dette kalt Nutrigenomikk. Dette feltet omhandler virkningen av bioaktive molekyler fra miljøet og hvordan disse substansene påvirker dine gener og genuttrykk. Dette kan føre til en oppregulering eller nedregulering (aktiv eller deaktiv) av gener.

  • Et godt eksempel er genet MTHFR 677, hvor en CT-mutasjon fører til redusert enzymaktivitet. Dette resulterer i økte nivåer av homocystein i blodet og en redusert metylering av dets DNA. Dette vil påvirke personens evne til metylering, en prosess som skjer i alle kroppens celler.

tomat-meg.jpg
B L O G G E N

Her deler jeg deg nyheter fra helsebransjen som jeg mener er viktgi for mine følgere og pasienter.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Øvre storgate 4-6, 3018 Drammen   post@elizaklinikken.com   Mobil 451 06 044

bottom of page