top of page

Genetikk

For du bestemmer deg for å ta en DNA test, er det lurt å lære deg noen viktige ord i DNA bransjen. Dette vil hjelpe deg med å bedre forstå resultater fra din DNA test samt øker verdien for å ta en slik test.

Hva er gene variasjoner og SNP?

Alle mennesker har variasjoner i den genetiske koden og det er dette som gjør oss unike. Et eksempel på genetisk variasjon er at «bokstaver» kan bli erstattet med en andre «bokstaver» . Disse variasjonene kan føre til en annen proteindannelse i kroppen. For eksempel kan en «C» bli endret til et «G» i den genetiske koden. Når variasjonen påvirker kun en genetisk « bokstav» kaller man den for "enkeltnukleotidpolymorfi", forkortning SNP ofte utalt «snipp».  

Er alle genevarianter/SNP farlige?

Generelt bør ikke variasjoner eller SNP bli betraktet bra eller dårlig. Genetiske variasjoner er kun forandringer i den genetiske koden.  Nøkkelen er å vite hvilken SNP du bærer på for å kunne ta optimale livstilsvalg.

Genomikk definition

Genomikk er studiet av organismers genom. Dette omfatter DNA-sekvensering og bredere kartlegging av gener med tanke på funksjon, posisjon på genomet, variasjon og interaksjon. Som regel faller studier av enkeltgener utenfor definisjonen av genomikk, selv om informasjon om enkeltgener gjerne blir anvendt i genomiske undersøkelser

Jeg er utdannet i nutrigenomikk som er læren om hvordan næring påvirker ditt genutrykk.

Hva er gener?

Gener er segmenter av ditt DNA som inneholder instruksjoner din kropp trenger for å lage tusen proteiner som er nødvendig for din kropp. Hvert gen består av kombinasjoner av bokstaver som lager en viktig kode. Koden gir din kropp instruksjoner for å lage proteiner som er nødvendig for ordentlig utvikling og funksjon i kroppen.

                    Genomikk

 

Ovan i«Genetikk» får du en rask innføring i hvordan genetikken og tilhørende snipper kan utfordre din kropps produksjon av protein eller enzymer.  

I kontrast til genetikken, påvirker genomikk med sine næringstoffer, dine gener og dems genutrykk.

Når næring påvirker gener kaller man det for Nutrigenomikk. De handler om påvirkningen av bioaktive molekyler fra miljøet og hvordan disse stoffene påvirker akkurat dine gener og utrykket til genene. Antigen en oppregulering eller nedregulering (av eller på bryter).   

- Et bra eksempel er genen MTHFR 677 som ved en CT mutasjon, fører til reduserer enzymaktivitet som vil resultere i økt homocysteinnivå i blodet og fører til en redusert metylering av dennes DNA. Dette vil påvirke denne personen evne til å metylere og som er en prosess som skjer i alle celler i kroppen.

tomat-meg.jpg
B L O G G E N

Her deler jeg deg nyheter fra helsebransjen som jeg mener er viktgi for mine følgere og pasienter.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Øvre storgate 4-6, 3018 Drammen   post@elizaklinikken.com   Mobil 451 06 044

bottom of page